Februari 2019 heb ik gekozen om naar de kerk te gaan, omdat ik behoefte had aan meer sociale contacten. Ik ging toen elke week naar de kerk, maar ik leefde niet zoals het hoorde. Ik was een zondaar. Op een ‘normale’ zondag kwam evangelist Griffioen prediken over Gods liefde. Aan het einde van de dienst had men de mogelijkheid om naar voren te gaan. Eerst wilde ik niet gaan. Maar ik wist dat ik niets te verliezen had, alleen te winnen dus ben ik toch naar voren gegaan. Evangelist Griffioen ging bij iedereen langs en sprak daarna tegen mij. De bemoedigende woorden had ik toen nodig en hij sprak gelijk over hetgeen waarmee ik toen struggelde/ zondigde. Het was net alsof hij mij helemaal kon lezen. Ik herinnerde mij dat ik heel verbaasd was, toen ik daar stond. Ik heb Gods liefde zo diep ervaren die dag en ik herinner me nog dat ik gelijk mijn ouders en vrienden gebeld heb om hun hierover te vertellen.

Enkele maanden later (18-19 augustus 2019) ben ik bevrijd door de naam Jezus van Nazareth’ en door het bloed van Jezus Christus.

Ik was verblind door de leugens van de duivel over mijn identiteit, maar gelukkig kon ik zien wat mijn ware identiteit in Jezus Christus is. Ik geloofde in een bepaalde ‘liefde’, wat niet echte liefde is en ik wilde iemand zijn, wie ik niet ben.

Dus toen ik naar voren ging die ene zondag dat Evangelist Griffioen predikte, toen sprak God via hem tot mij. God zag me niet aan voor wie ik toen op dat moment was (zondaar), maar voor wie ik zou worden in Hem (kind van de levende God). Daarom wil ik een ieder bemoedigen en zeggen dat je je niet hoeft te schamen voor wie je was of op dat moment bent. Onze Vader kent ons van binnen en buiten. Hij zegt: kom zoals je bent. Die zondag was het (onopgemerkte) begin van mijn bevrijding en getuigenis in Jezus Christus. En ik dank God voor alles wat hij in mijn leven gedaan heeft en ik dank Evangelist Griffioen die Gods woord & waarheid deelt. Prijs de Heer Hallelujah

I was blind, but now I can see. I was lost, but now I am found

Ik was blind, maar toen kon ik weer zien. Ik voelde me letterlijk schoongewassen en licht.