Evangelist Hans Griffioen

Hoewel ik christelijk ben opgevoed, was ik in mijn tiener jaren niet echt met het geloof bezig. Door een evangelisatie actie van Youth for Christ, raakte ik betrokken bij het werk van Youth for Christ, hoewel ik nog geen persoonlijke keuze had gemaakt. Later ben ik meegegaan met een vakantie kamp van Youth for Christ in Luxemburg. En tijdens dat kamp, leerde ik wat het was om persoonlijk te bidden met God, ik leerde stille tijd houden en leerde de Bijbel te lezen.
Toen ik na twee weken thuis kwam, miste ik de ervaringen van dit vakantie kamp direct. Wat ik daar ervaren had, vond ik zo geweldig, het had iets met me gedaan. Thuis gekomen zei ik tegen de Heer, als dit echt van u is, wil ik dit in mijn leven. Ik ben op mijn knieën gegaan en heb Jezus uitgenodigd in mijn hart en leven. Vanaf die tijd veranderde mijn leven. Bij Youth for Christ ben ik altijd actief geweest in evangelisatie, ik wilde het de mensen laten weten. Bij Youth for Christ heb ik mijn vrouw José leren kennen, waarmee ik nu inmiddels 34 jaar getrouwd ben en samen zijn we gezegend met vijf dochters, die ook met de Here leven en met 9 kleinkinderen. Vanaf mijn 22e raakte ik betrokken bij het jeugdwerk in de gemeente, waar we toen lid van waren. Waar we samen vele jaren de Heer mochten dienen. Hierbij stond ook het evangelisatie en zendingswerk centraal. In deze periode heb ik ook de Grote opdracht school voor Evangelisatie van Agape gevolgd.

Burn-out

Op mijn 36e kreeg ik een burn-out waarbij de eerste maand een zwarte en zware maand is geweest. Ik begreep niet wat er met mij gebeurde en begreep God niet meer. De eerste maand van deze burn-out was ik leeg, ik kon alleen maar slapen, had geen concentratie, en nergens zin of behoefte aan. Het bleek dat ik roofbouw had gepleegd op mijn lichaam en leven, door hard te werken en veel te druk te zijn. Het werd duidelijk dat ik mij altijd heb willen bewijzen. Tijdens deze periode heb ik mij laten begeleiden door goede Christelijke hulpverleners en daarnaast veel gebed door de mensen om mij heen. Maar het was ook in deze periode dat ik tijdens de begeleiding, diepe aanrakingen van Gods Geest heb mogen ervaren. Dit was geweldig, want ik ontving bevrijding op gebieden van mijn leven. Door deze ervaringen verlangde ik naar meer van Gods Geest. Ik mocht leren wie ik werkelijk ben ik Christus en dat ik geliefd en gerechtvaardigd ben in Christus. Deze ervaring is uiteindelijk een verrijking van mijn leven geworden. En daarom dat ik een verlangen op mijn hart had, om mensen te laten weten, dat Jezus niet alleen gekomen is om ons te redden voor de eeuwigheid, maar ook om nu al op deze aarde een vernieuwd leven te leven.

Mijn dromen

In mijn leven heb ik ook dromen gehad, waarin ik zag dat ik voor groepen mensen stond, waarin ik dingen deelde, maar het was niet duidelijk wat. Vanaf mijn 22e was ik actief in het zakenleven; ik vervulde verschillende functies. Vanuit mijn droom om ervaringen te gaan delen en dus ook mijn commerciële ervaringen, ben ik in 2007 voor mezelf begonnen als Sales trainer.

Ik dacht dat dit aansloot bij mijn droom. Ik had God hiervoor gebeden en in 2007 kwamen verschillende puzzelstukjes bij elkaar, om dit te starten. In april 2008 had ik feitelijk mijn eerste opdracht bijna binnen, echter de klant haakte helaas af. Door verschillende omstandigheden en wellicht ook onrust bij mijzelf is het niet van de grond gekomen. Juni 2009 kreeg ik weer een baan als Sales Manager, echter mei 2011 stopte dit weer. Vanaf dat moment werd ik werkloos en hoewel ik vele sollicitaties deed en ook opnieuw geprobeerd heb, om een eigen bedrijfje te starten lukte dit steeds niet. Tijdens deze periode van bidden en zoeken, groeide het verlangen naar meer van Gods geest en werd het steeds duidelijker dat God mij riep voor iets heel anders.

Victory outreach

In 2006 kwam ik terecht bij de gemeente Victory Outreach in Amsterdam.De eerste keer dat ik in Victory Outreach kwam, was dit voor mij als een warm bad, zoveel liefde, meer van Gods Geest en gastvrijheid . Na ongeveer een halfjaar vroeg mijn voorganger of ik met Vaderdag wilde preken. Deze uitdaging ben ik aangegaan en sinds die tijd spreek ik in mijn gemeente. Hieruit bleek dat het ook een gemeente is, die mensen uitdaagt hun gaven en talenten in te zetten. Het werd mij duidelijk dat hier mijn droom om voor groepen mensen te staan, uitkwam. Mijn leven werd vanaf die tijd als het ware getransformeerd en compleet veranderd. In november 2011 ben ik mee geweest naar een conferentie van Victory Outreach in Kaapstad Zuid Afrika. In een week tijd werd ik door elkaar geschud en ontdekte ik wat het betekent, om werkelijk vernieuwd en” hervormd te worden in je denken”. Tijdens de donderdagochtend dienst, ben ik enorm aangeraakt door Gods Geest, ik brak voor Hem. Ik kon niet meer op mijn benen staan en heb een kwartier alleen maar kunnen huilen, door deze diepe aanraking. Opnieuw gebeurde er iets nieuws in mijn leven en God sprak op dit moment tot mij. Hij zei:” Dit is wat ik wil dat je gaat doen, je gaat het land in om het evangelie te brengen”. De zaterdag daarna hadden we een evangelisatie mars voor Jezus. Na afloop, ontmoeten een broeder en ik twee mannen, waarmee we in gesprek raakte en wij het evangelie aan hen konden uitleggen. Een van de mannen brak, waardoor ik hem omhelsde en tijdens dat moment sprak God opnieuw. Toen ik dit deed, zei God het volgende tot mij:” toen ik op aarde wandelde, deed ik dit met de mensen, maar nu wil ik dat jij het doet. Met andere woorden, rijk uit en wees bewogen met mensen.

Bevestiging

Tijdens een moment van stille tijd in oktober 2011 ontving ik een woord van God. Dit was de roeping van Ezechiël. Toen ik dit Bijbelvers las, dacht ik, dit geldt ook voor het Nederlandse volk. ‘s Avonds tijdens een gebedsdienst sprak mijn voorganger over dezelfde Bijbeltekst uit Ezechiël. God bevestigde het woord dat Hij mij ‘s morgens had gegeven.

Hoewel ik inmiddels wist, dat ik geroepen was, duurde het toch nog tot augustus 2013 dat ik uiteindelijk de stap durfde te zetten. Tijdens een gebedsdienst op camping de Betteld, zei een vrouw tegen mij:” God wil dat u in uw roeping gaat wandelen”. Dit was het moment dat ik definitief de stap nam om in mijn roeping te gaan wandelen.

Door gebed

De naam New Life Ministries is ook door gebed ontstaan. Ik bad tot de Heer: “Heer wilt u mij een naam geven voor deze bediening en stichting”. Eerst kwam een andere naam in mij op, maar toch was ik niet overtuigd. Ik bleef er voor bidden en plotseling in één keer kwam de naam New Life. Uiteindelijk werd het
New life Ministries, omdat deze naam geregistreerd kon worden.
Het is een naam die bij mijn roeping en levensverhaal past. Mijn verlangen is om de boodschap van nieuw leven te brengen, wat verborgen ligt in de boodschap van het evangelie. Het evangelie betekent; blijde boodschap, goed nieuws.

Enorme liefde

Wat Jezus voor mij aan het kruis gedaan heeft, dat was een daad van enorme liefde. Er zijn zoveel mensen die verlangend zijn naar echte liefde, maar zoeken het op de verkeerde plaats of verwachten het van mensen. Er zijn zoveel mensen die rondlopen met zelfmoord gedachten, depressie, onvrede, onrust. Ik was zelf op zoek naar echtheid. En als ik kijk naar het leven van Jezus, was Zijn leven echt. Jezus is echtheid, is vrede, is genezing, is herstel, is vernieuwing, is bevrijding.
Tijdens het proces om in mijn bestemming te komen en in mijn roeping te gaan wandelen, heb ik de Vrij zijn Bijbelschool en twee jaar Glory and Grace Bible College gedaan. Daarnaast heb ik het Victory Outreach Education Training Centre gevolgd. Wat een opleiding is op Theologisch Academisch niveau. Tevens heb ik een basis training Bevrijdings pastoraat gevolgd bij de Vrij-zijn trainingsschool.
Bij Victory Outreach ben ik een gelicend evangelist, wat betekent dat ik door mijn pastor/voorganger en leiderschap erkend ben als evangelist. Dit betekent dat ik bereid ben verantwoording af te leggen aan mijn gemeente van waaruit ik ben uitgezonden als evangelist. Victory Outreach Amsterdam is dan ook mijn thuisgemeente, al waar ik mijn eigen geestelijk voedsel ontvang.