Onze missie en visie voor Newlife Ministries

Missie

Newlife Ministries heeft als missie om de levens veranderende boodschap van het evangelie van Jezus Christus, uit te leggen en zichtbaar te maken door persoonlijke praktische toepassing in het dagelijks leven. En de passie en liefde die Jezus heeft voor mensen zichtbaar te maken en uit te dragen.

Visie

Newlife Ministries richt zich op het brengen van de levens veranderende boodschap van Jezus Christus die leidt tot; genezing, bevrijding, innerlijk herstel en een praktische toepassing in het dagelijks leven. Dit doen we nationaal en internationaal, door het spreken in kerken, tijdens campagnes en conferenties, waarbij zoveel mogelijk de samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke organisaties gezocht wordt.