“Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid”.

Efeziers 4 : 23-24

Ons doel

New Life Ministries heeft tot doel grote groepen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. New life Ministries gelooft dat Jezus gekomen is om te redden maar ook om levens van mensen te herstellen en te vernieuwen.
Waardoor het plan dat God heeft met een ieder van ons, ten uitvoer zal komen.

Waar wij in geloven

New Life Ministries gelooft, dat de eerste bevrijding plaats vond doordat Jezus aan het kruis is gegaan en voor onze zonde stierf. Door deze daad zijn wij bevrijd, van onze zonde, ongerechtigheid en ziekte. Maar door de opstanding van Jezus uit de dood, hebben wij nieuw Leven ontvangen. En hoe meer we Jezus laten te werken en wonen in ons leven, hoe meer we de verandering in ons leven gaan ervaren.

Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Efeziers 4:20

Bewogen voor mensen

New Life ministeries wil net als Jezus bewogen zijn met mensen. Mensen die geen hoop hebben, mensen die zoekende zijn, mensen die dwalende zijn als schapen zonder herder. Vele mensen zoeken het in materiële dingen, in carrière, een mooi huis, een auto, of een sport. Maar ook in andere religies, het hebben van beelden of doen aan oosterse meditatie omdat zo nog steeds geen echte vrede ervaren. Weer andere zoeken het in het gebruik van alcohol, drugs of sexuele relaties. Maar toch, de leegte blijft.

Jezus gaf Zijn leven

Voor de hele mensheid is Jezus aan het kruis gegaan, Jezus is de bron van ons bestaan en Jezus is bewogen met jou. Jezus heeft nieuw leven gebracht en geeft het nog steeds vandaag, Jezus geeft de vrede en liefde waar ieder mens naar op zoek is.
New Life Ministries wil dit nieuwe leven doorgeven door Jezus Christus naar de mensen brengen.
“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Mattheus 9:36

Het is onze missie, om vele mensen te mogen leiden naar Jezus. Jezus de hoop van ons leven. Die levens wil veranderen en herstellen.

Meer weten?

Contact opnemen