Hier spreek ik in de gemeente “God’s Property Church Busia Oeganda”. Ik deel daar  en later in de week spreek en bid ik voor  een groep jonge leiders. Tijdens het gebed raakte God’s Geest de mensen aan en werden vervuld met Zijn liefde en kracht. Daarnaast hebben we mesen thuis bezocht, om te zien hoe ze wonen. Daar ook met ze gebeden en ze gezegend. Verder hebben we kleinere gemeenten bezocht in dorpen binnen het district Busia. Ook daar het woord gebracht en met mensen kunnen bidden.  Hoewel de mensen weinig hebben, zijn ze juist erg dankbaar dat ze onze aandacht krijgen en zo Gods liefde ervaren.  Ze zijn vaak enorm verwachtingsvol.

Elke dag heb ik op verschillende plaatsen in meerder diensten het woord van God kunnen brengen. Tijdens een samenkomst hebben we getuigenissen gehoord. Onder andere van een man die jaren in een rebellen groep had gezeten. God had zijn hart geraakt, waardoor hij zijn leven aan Jezus gaf. Hierdoor veranderde zijn leven compleet en is hij nu Pastor van een gemeente in district Busia