Identiteit

Weet jij wie je bent? Weet je dat jouw identiteit niet bepaald wordt door wat je doet, of door wat je hebt?

Veel mensen worstelen met hun identiteit. Velen zoeken hun identiteit of eigenwaarde in het werk dat ze doen, of door het constante streven naar succes Toch worstelen ze altijd met onzekerheid en het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Wat nou als je die baan kwijtraakt of het beoogde succes niet behaald? Heb je dan geen identiteit meer, ben je dan niets meer waard?!

Natuurlijk niet! Want jouw identiteit zit niet in wat je doet of hoeveel succes je behaald! Jouw identiteit is in Jezus! Hij heeft jou uitgekozen, Hij vindt jou belangrijk. Hij houdt van jou precies zoals je nu bent.

Hij zegt niet: “doe nu eerst heel veel goede dingen, dan vind ik je misschien wel goed genoeg.” Nee, integendeel! Jij bent gerechtvaardigd in Hem! Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent voor Hem.  Jezus is voor jou aan het kruis gegaan, omdat Hij jij zo enorm liefheeft. Door die daad van Hem, ben jij gerechtvaardigd in Hem, goedgekeurd door Hem. Maar waarom is Hij eigenlijk aan het kruis gegaan?

Hij is voor jou aan het kruis gegaan, omdat Hij jou waardevol vindt. Hij wilde niet dat wij voor altijd verloren zouden gaan, maar dat wij als Kinderen van Hem zouden regeren en leven tot in eeuwigheid!

De eerste discipelen van Jezus waren vissers. Ruige hardwerkende mannen, ze hadden amper onderwijs gehad. Maar Jezus zag wat in die mannen. Hij zei: “ik maak jullie vissers van mensen.” Zelf was Jezus zoon van een timmerman. Maar Zijn waarde zat niet in wat Hij deed, maar in Wie Hij was.

Weet jij wie je bent?

De waarheid is: jij bent geliefd, bemind en waardevol. Jij bent gemaakt naar het evenbeeld van God. Dat is jouw identiteit! In Gods woord staat dat je van Zijn geslacht bent. Vind vandaag nog je identiteit in Hem. Probeer het niet langer te zoeken in wat je doet!

Je baan kan je verliezen, behaalde successen zijn op een zeker moment geschiedenis. Het hebben van dingen is tijdelijk. Maar wanneer jij je identiteit vindt in Jezus, heeft je leven blijvende waarde ongeacht wat er gebeurt.

Ga naar Jezus, vind Hem, en je vind je identiteit in Jezus. Hij staat klaar om je te helpen.

Wil je hier verder over praten met een van onze medewerkers? Neem dan nu contact op